Shareholder Rights Directive (SRD II)

De Shareholder Rights Directives II (RICHTLIJN (EU) 2017/828 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG) heeft tot doel effectief stewardship en het nemen van investeringsbeslissingen op lange termijn te bevorderen. De richtlijn stelt eisen op verschillende belangrijke gebieden, waaronder de transparantie van de betrokkenheid en het stemmen bij volmacht door vermogensbeheerders, en regelmatige rapportering over de uitvoering van dergelijke activiteiten.

CADELUX S.A. ondersteunt de doelstellingen van de Shareholders Rights Directive II. Wij maken actief gebruik van het stemrecht en zijn al vele jaren actief betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Sinds 2017 houdt de Groep Delen zich ook aan de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (https://www.delen.bank/nl-be/over-ons/duurzaamheidsbeleid).

Voor meer informatie, raadpleeg ons Active Ownership and Proxy Voting Policy dat een algemene beschrijving geeft van hoe we met de bedrijven waarin we beleggen in gesprek gaan over ESG-aspecten en die opvolgen, en hoe we ons stemrecht uitoefenen in naam van onze klanten. Ons Active Voting Report (beschikbaar begin 2021) geeft een overzicht en concrete voorbeelden van hoe we hebben gestemd tijdens aandeelhoudersvergaderingen en hoe we betrokken waren bij onze portefeuillebedrijven in de laatste verslagperiode.