Historiek

De vennootschap CADELUX S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, opgericht op 30 december 2013.

Op 3 april 2014 heeft CADELUX S.A. de goedkeuring bekomen van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) om de activiteit van beheer van instellingen voor collectieve beleggingen uit te oefenen zoals voorzien in artikel 101, hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010.

Op 2 juni 2015 heeft CADELUX S.A. overeenkomstig hoofdstuk 2 van de wet van 12 juli 2013, de goedkeuring bekomen van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) om de activiteit van beheerder van alternatieve beleggingsfondsen uit te oefenen.