CSI Growth Port C kap

LU0904709739
Type fonds

Gemengd fonds*

Netto Inventaris Waarde - 21/10/2021

1,86 GBP

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds
 • Munt GBP
 • Totale netto activa in EUR 54 248 834
 • Noteringsfrequentie
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken
 • Tarief roerende voorheffing Reynderstaks Natuurlijke personen belegd in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen.

Kosten

 • Maximale beheercommissie
 • Lopende kosten
 • Minimum inleg
  -
  GBP
 • Instapkosten
 • Uitstapkosten
 • Commissie depothoudende bank en administratie
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

 • 2020 +9,2%
 • 2019 +16,0%
 • 2018 -3,0%
 • 2017 +13,4%
 • 2016 +12,3%
 • 2015 +0,0%
 • 2014 -0,9%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari +12,0%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y +15,2%
 • 3Y +13,3%
 • 5Y +9,7%

Downloads

Technische Fiche

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds beheerd door Cadelux S.A.?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

Philippe Peiffer, Fondsbeheerder

Meer weten over Cadelux S.A.