Hermes Universal Liquidity A Dis

LU2273102868
Type fonds

Hermes Universal

Netto Inventaris Waarde - 16/08/2022

98,03 EUR

Deze portefeuille bestaat uit liquiditeiten en obligaties met voornamelijk korte duraties. Het heeft als doel het geïnvesteerd kapitaal te behouden en streeft naar een rendement dat gelijkaardig is aan die van de geldmarkt.

 1. voornamelijk overheidsobligaties
 2. focus op liquiditeit
 3. voor de belegger die de nadruk legt op vermogensbehoud
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds Juni 2021
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 873 746 656
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken -
 • Tarief roerende voorheffing Reynderstaks Natuurlijke personen belegd in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen. 30%

Kosten

 • Maximale beheercommissie 0%
 • Lopende kosten 0,01%
 • Minimum inleg 0 EUR
 • Instapkosten 0,1%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,01%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
 • Dilution levy Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds. 0%

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 90% van zijn obligatieportefeuille in obligaties met een rating hoger dan BBB.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

 • 2021 -0,6%
 • 2020 -0,5%
 • 2019 -0,3%
 • 2018 -0,3%
 • 2017 -0,1%
 • 2016 +0,0%
 • 2015 -0,1%
 • 2014 -0,2%
 • 2013 -0,3%
 • 2012 +0,0%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari -0,4%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y -0,7%
 • 3Y -0,6%
 • 5Y -0,5%
 • 10Y -0,3%
 • 15Y -0,2%

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management