Hermes Universal ONE Moderate A kap

LU2058712923
Type fonds

Hermes Universal ONE

Netto Inventaris Waarde - 12/05/2022

103,66 EUR

Een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen, obligaties en cash. Voor de belegger die belang hecht aan risicobeheersing en groei op de lange termijn.

 1. portefeuille van aandelen (max. 50%), obligaties en cash
 2. internationaal gespreid
 3. gericht op een balans tussen groei en risicobeheersing
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds 4 december 2019
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 48 170 469
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken -
 • Tarief roerende voorheffing Reynderstaks Natuurlijke personen belegd in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen. 30%

Kosten

 • Maximale beheercommissie 1,20%
 • Lopende kosten 1,32%
 • Minimum inleg 500.000 EUR
 • Instapkosten Maximum 3%
 • Uitstapkosten 1%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,25%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
 • Dilution levy Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds. 0%

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

De historische gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator zijn geen een betrouwbare indicator van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelen klasse. 

De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in internationale aandelen en obligaties, waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Operationeel risico: Deze portefeuille is onderhevig aan het risico van aanzienlijke verliezen als gevolg van menselijke fouten of systeemfouten of onjuiste waardering van de onderliggende effecten

Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft.  

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

 • 2021 +8,2%
 • 2020 +3,2%
 • 2019 +11,6%
 • 2018 -4,5%
 • 2017 +2,9%
 • 2016 +3,7%
 • 2015 +3,3%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari -8,3%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y -21,3%
 • 3Y +1,0%
 • 5Y +2,0%

Downloads

Technische Fiche

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds beheerd door Cadelux S.A.?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

Philippe Peiffer, Fondsbeheerder

Meer weten over Cadelux S.A.